Projekti 

Kopš 2010. gada sezonāla rakstura projekti Norvēģijā jaunaudžu kopšanā un meža platību apmežošana.

Par uzņēmumu

Silava RV SIA dibināts 2008. gadā.

Pirmie projekti bija saistīti ar audita veikšanu AS Latvijas valsts meži Rietumvidzemes mežsaimniecībā.

2009. gadā SIA Silava RV sākās sadarbība ar Norvēģijas uzņēmumu Foran Norge AS.

Veicām parauglaukumu uzmērīšanu lāzerērskanēšanas monitoringam meža platībās.

2010. gadā sākām sadarboties ar Norvēģijas lielāko (pēc platības) meža īpašnieku asociāciju jaunaudžu kopšanā un meža stādīšanā.

Kopš tā brīža uzņēmuma pamatnodarbošanās ir saistīta ar šo mežsaimniecisko pakalpojumu sektoru.

Nodarbošanās 

Jaunaudžu kopšana - meža stādīšana - mežizstrādes pakalpojumi ar rokas instrumentiem - konsultācijas meža īpašuma apsaimniekošanā - meža vērtēšana.


Sadarbības partneri
Vakances
Kontakti